W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się tematowi uprawnień UDT (Urząd Dozoru Technicznego) w kontekście różnych rodzajów wózków używanych w przemyśle oraz innych obszarach. Na jakie wózki uprawnienia UDT są wymagane, a na jakie nie są konieczne? Zapraszamy do lektury.

Czym są uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT to specjalne certyfikaty wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, które potwierdzają kwalifikacje i umiejętności osób obsługujących oraz nadzorujących różnego rodzaju urządzenia techniczne, w tym wózki.

Na jakie wózki uprawnienia UDT są potrzebne?

Uprawnienia UDT mogą być wymagane przy obsłudze niektórych rodzajów wózków, zwłaszcza tych używanych w przemyśle, gdzie bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnienie odpowiednich standardów technicznych jest kluczowe.

Co podlega pod UDT? Wszystkie wózki posiadające mechaniczny układ podnoszenia. Nie ma tu znaczenia rodzaj napędu – czy jest on spalinowy czy elektryczny.

W małych i średnich przedsiębiorstwach często wykorzystywane są również wózki z ręcznym układem podnoszenia. Wózek paletowy masztowy, który jest obsługiwany ręcznie i wyposażony w ręczny napęd i podnoszenie, nie wymaga nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Nie jest konieczne zgłaszanie go do UDT, ani poddawanie go corocznym kontrolom przeprowadzanym przez inspektorów tej instytucji. Konieczne za to będzie przeszkolenie z ich obsługi wewnątrz zakładu oraz w niektórych przypadkach posiadanie prawa jazdy.

Co ciekawe, egzaminy Urzędu Dozoru Technicznego są wymagane dopiero od kilku lat. Od kiedy jest wymagane UDT na wózki widłowe? Do ich obsługi wymagane jest uzyskanie certyfikatu od 2019 roku. Jest on wydawany terminowo.

Czy na paleciak elektryczny są wymagane uprawnienia?

Elektryczne wózki z napędem elektrycznym i mechanizmem podnoszenia do 30 cm są użytecznymi narzędziami w różnych branżach. Dobrą informacją jest, że do obsługi tych wózków nie są wymagane specjalne uprawnienia. Niemniej jednak, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa na miejscu pracy, zaleca się szkolenie pracowników i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Jak uzyskać uprawnienia UDT?

Aby uzyskać uprawnienia UDT, nie jest konieczne ukończenie odpowiedniego kursu (choć z pewnością warto go przejść, by mieć pewność, że egzamin zostanie zaliczony bez przeszkód). Egzamin zostanie przeprowadzony w lokalnej siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego. Żeby do niego przystąpić, należy uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz uiścić opłatę w wysokości 184,43 zł.

Podsumowanie

Na jakie wózki uprawnienia UDT nie są wymagane? Nie trzeba posiadać certyfikatu na maszyny przemysłowe bez układu podnoszenia lub z układem podnoszenia innym niż mechaniczny. Właściciele małych i średnich firm, mając to na względzie, często wybierają wózki z ręcznym układem podnoszenia oraz elektryczne wózki paletowe, które mogą być obsługiwane przez każdego pracownika po przeszkoleniu wewnątrz zakładu. Szukasz maszyn, które nie wymagają UDT? Zapoznaj się z naszą ofertą. Jako producent maszyn przemysłowych gwarantujemy szybką dostawę.