Przelewy24 - Cormak

Walcarki/Zwijarki

Walcarki i zwijarki do blach są istotnym elementem parku maszynowego zakładu produkcyjnego wytwarzającego elementy z blachy, którą trzeba uprzednio pocienić. W naszej ofercie znajdują się różne modele walcarek, ręczne, mechaniczne i hydrauliczne. Celem obróbki, jaka jest dzięki nim wykonywana jest także zginanie i walcowanie blachy. Powstają dzięki temu gwinty różnych średnic.
W zależności od wybranego modelu, rozładunek detali może być automatyczny lub ręczny. Maszyny działające w sposób zautomatyzowany mogą pracować bez przerwy, przez co wzrasta wydajność produkcyjna. Obrabiarki odkształcają materiał pozwalający się modyfikować za pomocą walców, tarcz lub rolek. Wyróżnia się walcowanie wzdłużne (powstają blachy, taśmy, pręty i kształtowniki), poprzeczne (śruby, wkręty, koła zębate), skośne (tuleje, kule), okresowe (tuleje, przedkuwki, ornamenty) oraz walcowanie specjalne dedykowane bardziej złożonym kształtom. Duża ilość modeli walcarek odpowiada szerokiemu zapotrzebowaniu na profile o różnych kształtach i wielkościach oraz zastosowaniach.

Walcarki/Zwijarki