Consent form for marketing purposes

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności KORONET Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Brzeska 120 oraz CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120 prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie - dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 609 939 102 lub na adres mailowy dane@cormak.pl. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest KORONET Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Brzeska 120 oraz CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120. Wysłanie formularza jest równoznaczne z jego podpisaniem.

  1. Administrator of your personal data is CORMAK Jerzy Zalewski, Brzeska 120 Siedlce, Poland NIP, number 8212210723, phone number 609-939-102, e-mail address: dane@cormak.pl
  2. The personal data will be processing for correct contract.
  3. Customers have the right to: access their data, rectify the data, delete, limit processing, the right to object, request the cessation of data processing and transfer, the right for withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing, which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
  4. Customers have the right to file a complaint to President of the Personal Data Protection Office, when they think the processing of their personal data violates the regulations of law statements.
  5. Providing personal data is voluntary, but the data is necessary for make contract correctly. If Customer do not give the personal data, Cormak company can not properly perform services which Buyer may choose.
  6. The data, which Customer share for Cormak company will not be available to third parties. Recipients of data will only be available for institutions authorized by law.
  7. The data share for Cormak will not be profilled.
  8. Data administrator does not share personal data to another country or international organization.
  9. Data Protection Officer at CORMAK Jerzy Zalewski, Brzeska 120, Poland, NIP number 8212210723 is Ms. Ewa Zalewska, e-mail: zgoda@cormak.pl
  10. Your personal data will be stored during the time related to the limitation of claims with the contract.